ไฮโดรโปนิกส์น้ำการเกษตร

ไฮโดรโปนิกส์น้ำการเกษตร

จากการค้นพบครั้งแรกว่าพืชดูดซับสารอาหารที่ละลายในน้ำเทคนิคใด ๆ ที่สภาวะนี้ถูกพบรวมอยู่ในคำจำกัดความของไฮโดรโปนิกส์ (aeroponics, ระบบวัฒนธรรมใหม่, รากพืชลอย, พืชตั้งต้น ฯลฯ ) ) แน่นอนว่าหลักฐานนี้อาจคัดค้านได้ง่ายเนื่องจากตามธรรมชาติแล้วมันเป็นวิธีบำรุงพืชในพืชดั้งเดิมบนบกหรือในพืชเกษตรอินทรีย์อย่างไรก็ตามความแตกต่างพื้นฐานคือการควบคุมคุณค่าทางอาหารของพืช ในพืชผลใด ๆ ที่ขึ้นอยู่กับดินการควบคุมทางโภชนาการเป็นไปไม่ได้จริง

ดังนั้นหนึ่งในสถานที่พื้นฐานของไฮโดรโปนิกส์คือความสามารถในการควบคุมและจากการวิจัยไม่เพียง แต่ควบคุมด้านโภชนาการของพืชเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการควบคุมสายพันธุ์เช่นความส่องสว่างการเติมอากาศระดับ CO2 ความชื้นสัมพัทธ์ก็เป็นไปได้ที่จะตรวจสอบผลกระทบของอุณหภูมิที่มีต่อรากของพืชปัญหาที่สังเกตได้แทบจะไม่ได้ในวิธีการเพาะปลูกอื่น ๆ

ไฮโดรโปนิกส์เป็นวิธีการปลูกพืชด้วยสารละลายแร่แทนดินเกษตร แต่ในความเป็นจริงมันยิ่งกว่านั้นมันเป็นทางเลือกที่ปรับให้เข้ากับพื้นที่หรือการลงทุนมันสามารถทำได้ที่บ้านหรือในขนาดใหญ่มันเป็นวิธีที่เข้มข้นในการผลิตผักปลอดสารพิษในพื้นที่ขนาดเล็กที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง นอกเหนือจากเศรษฐกิจและยังเป็นวิธีการผลิตระบบนิเวศและผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนด้วยตนเอง

เราขอเชิญคุณสำรวจเว็บไซต์ของเรา

หมายเหตุ: วิดีโอมีให้บริการที่ www.hidroponia.org.mx เวอร์ชันภาษาสเปน

 

 

Ḥị do r po ni ks̄̒, kār leī̂yng n̂ả

cāk kār kĥn phb khrậng ræk ẁā phụ̄ch dūd sạb s̄ār xāh̄ār thī̀ lalāy nı n̂ả thekhnikh dı «thī̀ s̄p̣hāwa nī̂ t̄hūk phb rwm xyū̀ nı khả cảkạdkhwām k̄hxng ḥị do r po ni ks̄̒ (aeroponics, rabb wạtʹhnṭhrrm h̄ım̀, rāk phụ̄ch lxy, phụ̄ch tậngt̂n‡l‡ ) ) næ̀nxn ẁā h̄lạkṭ̄hān nī̂ xāc khạdkĥān dị̂ ng̀āy neụ̄̀xngcāk tām ṭhrrmchāti læ̂w mạn pĕn wiṭhī bảrung phụ̄ch nı phụ̄ch dậngdeim bn bk h̄rụ̄x nı phụ̄ch kes̄ʹtr xinthrīy̒ xỳāngrịk̆tām khwām tæk t̀āng phụ̄̂nṭ̄hān khụ̄x kār khwbkhum khuṇkh̀ā thāng xāh̄ār k̄hxng phụ̄ch nı phụ̄ch p̄hl dı «thī̀ k̄hụ̂n xyū̀ kạb din kār khwbkhum thāng p̣hochnākār pĕn pị mị̀ dị̂ cring

dạngnận h̄nụ̀ng nı s̄t̄hān thī̀ phụ̄̂nṭ̄hān k̄hxng ḥị do r po ni ks̄̒ khụ̄x khwām s̄āmārt̄h nı kār khwbkhum læa cāk kār wicạy mị̀ pheīyng tæ̀ khwbkhum d̂ān p̣hochnākār k̄hxng phụ̄ch thèānận tæ̀ yạng rwm t̄hụng kār khwbkhum s̄āy phạnṭhu̒ chèn khwām s̄̀xng s̄ẁāng kār teim xākāṣ̄ radạb CO2 khwāmchụ̄̂ns̄ạmphạthṭh̒ k̆ pĕn pị dị̂thī̀ ca trwc s̄xb p̄hlk ra thb k̄hxng xuṇh̄p̣hūmi thī̀ mī t̀x rāk k̄hxng phụ̄ch pạỵh̄ā thī̀ s̄ạngket dị̂ thæb ca mị̀ dị̂ nı wiṭhī kār pheāa plūk xụ̄̀n «

ḥị do r po ni ks̄̒ pĕn wiṭhī kār plūk phụ̄ch d̂wy s̄ārlalāy ræ̀ thæn din kes̄ʹtr tæ̀ nı khwām pĕn cring mạn yìng kẁā nận mạn pĕn thāng leụ̄xk thī̀ prạb h̄ı̂ k̄hêā kạb phụ̄̂nthī̀ h̄rụ̄x kār lngthun mạn s̄āmārt̄h thảdị̂ thī̀ b̂ān h̄rụ̄x nı k̄hnād h̄ıỵ̀ mạn pĕn wiṭhī thī̀ k̄hêmk̄ĥn nı kār p̄hlit p̄hạk plxd s̄ār phis̄ʹ nı phụ̄̂nthī̀ k̄hnād lĕk thī̀ mī khuṇkh̀ā thāng p̣hochnākār s̄ūng nxkh̄enụ̄x cāk ṣ̄ers̄ʹṭ̄hkic læa yạng pĕn wiṭhī kār p̄hlit rabb niweṣ̄ læa p̄hlitp̣hạṇṯh̒ thī̀ yạ̀ngyụ̄n d̂wy tnxeng

reā k̄hx cheiỵ khuṇ s̄ảrwc wĕbsịt̒ k̄hxng reā

h̄māyh̄etu: Widīxo mī h̄ı̂ brikār thī̀ www.Hidroponia.Org.Mx wexr̒chạn p̣hās̄ʹā s̄pen