hydroponics, vattenkultur

Hydroponics, vattenkultur.

Från den första upptäckten att växten tar upp sina näringsämnen upplösta i vatten, ingår varje teknik där detta villkor uppfylls i definitionen av hydroponics, (aeroponics, nytt odlingssystem, flytande rot, substratgrödor, etc. ). Visst kan detta antagande lätt motsättas, eftersom det naturligtvis också är hur en växt näras i en traditionell gröda på land eller i en organisk gröda, men den grundläggande skillnaden är kontrollen av växtnäringen, givet att när alla grödor som är beroende av marken är näringskontroll nästan omöjligt.

Därför är en av de grundläggande förutsättningarna för hydroponics förmågan att kontrollera, och enligt forskningen är det inte bara näringskontrollen av växten, utan också kontrollen av varianter såsom ljusstyrka, luftning, CO2-nivå , relativ luftfuktighet, är det till och med möjligt att undersöka effekterna av temperatur på växterns rot, problem som knappt kan observeras i andra odlingsmetoder.

Hydroponics är en metod för att odla växter med minerallösningar istället för jordbruksjord. Men i verkligheten är det mycket mer än så, det är ett alternativ som kan anpassas till alla utrymmen, eller investeringar, det kan göras hemma eller i stor skala, det är ett intensivt sätt att producera i ett litet utrymme utan föroreningar utan grönsaker, med högt näringsvärde, Förutom ekonomiska och är också ett sätt att producera ekologiska och självhushållande produkter.

Vi inbjuder dig att utforska vår webbplats.

Obs! Videorna är endast tillgängliga på www.hidroponia.org.mx spanska versionen.