Гідропоніка, водна культура

Гідропоніка, водна культура.

З початкового відкриття, що рослина поглинає свої поживні речовини, розчинені у воді, будь-яка техніка, в якій ця умова виконується, включається до визначення гідропоніки (аеропоніка, нова система культури, плаваючий корінь, субстратні культури тощо). ). Безумовно, цьому приміщенню можна легко заперечити, оскільки, природно, також полягає в тому, як рослина живиться традиційною культурою на суші або в органічній культурі, однак, принциповою відмінністю є контроль за харчуванням рослин, з огляду на що в будь-якому врожаї, який залежить від ґрунту, контроль над харчуванням практично неможливий.

Тому однією з основних причин гідропоніки є здатність контролювати, і згідно з дослідженням, це не тільки контроль харчування рослиною, а й контроль таких варіантів, як світність, аерація, рівень CO2 , відносна вологість, можна навіть дослідити вплив температури на корінь рослини, проблеми, які ледь помітні в інших методах вирощування.Гідропоніка - це спосіб вирощування рослин мінеральними розчинами замість сільськогосподарського ґрунту.

Але насправді це набагато більше того, це альтернатива, пристосована до будь-якого простору чи інвестицій, це можна зробити в домашніх умовах або у великих масштабах, це інтенсивний спосіб виробити на невеликому просторі без забруднення овочі, які мають високу харчову цінність, Крім економічного і це також спосіб виробництва екологічної та самоокупної продукції.

Ми запрошуємо Вас вивчити наш сайт.

Примітка: відео доступні лише на веб-сайті www.hidroponia.org.mx іспанська.

 

Hidroponika, vodna kulʹtura.

Z pochatkovoho vidkryttya, shcho roslyna pohlynaye svoyi pozhyvni rechovyny, rozchyneni u vodi, budʹ-yaka tekhnika, v yakiy tsya umova vykonuyetʹsya, vklyuchayetʹsya do vyznachennya hidroponiky (aeroponika, nova systema kulʹtury, plavayuchyy korinʹ, substratni kulʹtury toshcho). ). Bezumovno, tsʹomu prymishchennyu mozhna lehko zaperechyty, oskilʹky, pryrodno, takozh polyahaye v tomu, yak roslyna zhyvytʹsya tradytsiynoyu kulʹturoyu na sushi abo v orhanichniy kulʹturi, odnak, pryntsypovoyu vidminnistyu ye kontrolʹ za kharchuvannyam roslyn, z ohlyadu na shcho v budʹ-yakomu vrozhayi, yakyy zalezhytʹ vid gruntu, kontrolʹ nad kharchuvannyam praktychno nemozhlyvyy.Tomu odniyeyu z osnovnykh prychyn hidroponiky ye zdatnistʹ kontrolyuvaty, i z·hidno z doslidzhennyam, tse ne tilʹky kontrolʹ kharchuvannya roslynoyu, a y kontrolʹ takykh variantiv, yak svitnistʹ, aeratsiya, rivenʹ CO2 , vidnosna volohistʹ, mozhna navitʹ doslidyty vplyv temperatury na korinʹ roslyny, problemy, yaki ledʹ pomitni v inshykh metodakh vyroshchuvannya.Hidroponika - tse sposib vyroshchuvannya roslyn mineralʹnymy rozchynamy zamistʹ silʹsʹkohospodarsʹkoho gruntu. Ale naspravdi tse nabahato bilʹshe toho, tse alʹternatyva, prystosovana do budʹ-yakoho prostoru chy investytsiy, tse mozhna zrobyty v domashnikh umovakh abo u velykykh masshtabakh, tse intensyvnyy sposib vyrobyty na nevelykomu prostori bez zabrudnennya ovochi, yaki mayutʹ vysoku kharchovu tsinnistʹ, Krim ekonomichnoho i tse takozh sposib vyrobnytstva ekolohichnoyi ta samookupnoyi produktsiyi.

My zaproshuyemo Vas vyvchyty nash sayt.

Prymitka: video dostupni lyshe na veb-sayti www.hidroponia.org.mx ispansʹka.