hydroponics, vannkultur

Vannkultur

Fra den første oppdagelsen om at planten tar opp sine næringsstoffer oppløst i vann, er enhver teknikk der denne betingelsen oppfylles inkludert i definisjonen av hydroponics, (aeroponics, nytt kultursystem, flytende rot, underlagsvekster, etc. ). Dette premisset kan sikkert motsies, siden det naturlig nok også er hvordan en plante næres i en tradisjonell avling på land eller i en organisk avling, men den grunnleggende forskjellen er kontrollen av plantenæring, gitt at næringskontroll er praktisk talt umulig i enhver avling som er avhengig av jordsmonnet.

Derfor er et av de grunnleggende premissene for hydroponics evnen til å kontrollere, og ifølge forskningen er det ikke bare ernæringskontrollen av planten, men også kontrollen av varianter som lysstyrke, lufting, CO2-nivå , relativ fuktighet, er det til og med mulig å undersøke virkningene av temperatur på plantens rot, problemer knapt observerbare i andre dyrkingsmetoder.

Hydroponics er en metode for å dyrke planter med mineralløsninger i stedet for jordbruksjord. Men i virkeligheten er det mye mer enn det, det er et alternativ som kan tilpasses ethvert rom, eller investering, det kan gjøres hjemme eller i stor skala, det er en intensiv måte å produsere i et lite rom forurensningsfrie grønnsaker med høy ernæringsmessig verdi, I tillegg til økonomiske og er også en måte å produsere økologiske og selvopprettholdende produkter.

Vi inviterer deg til å utforske nettstedet vårt.

Merk: videoene er bare tilgjengelige på www.hidroponia.org.mx spansk versjon.